Administratorë  e Njesive Administrative, Bashkia Shijak