Cilat janë shtresat në nevojë të mbështetura?

Si identifikohen ato?

Hapat në të ardhmen