Kalendari i Aktiviteteve dhe Plani i Aktiviteteve

 

Programi i detajuar i punes se Keshillit te Bashkise Shijak per periudhen Janar – Dhjetor 2023

Hap kalendarin e aktiviteteve, viti 2023

 

Vitet pararendese: