Vendime këshilli bashkiak 2022

Vendime këshilli bashkiak 2021

 • Vendim nr. 63, date 29.09.2021
 • Vendim nr. 64, date 29.09.2021
 • Vendim nr. 65, date 29.09.2021
 • Vendim nr. 66, date 29.09.2021
 • Vendim nr. 67, date 29.09.2021
 • Vendim nr. 68, date 29.09.2021
 • Vendim nr. 69, date 4.10.2021
 • Vendim nr. 70, date 01.12.2021
 • Vendim nr. 71, date 01.12.2021
 • Vendim nr. 72, date 01.12.2021
 • Vendim nr. 73, date 01.12.2021
 • Vendim nr. 74, date 01.12.2021
 • Vendim nr. 75, date 01.12.2012
 • Vendim nr. 76, date 01.12.2021
 • Vendim nr. 77, date 01.12.2021
 • Vendim nr. 78, date 01.12.2021
 • Vendim nr. 79, date 21.12.2021
 • Vendim nr. 80, date 24.12.2021
 • Vendim nr. 81, date 24.12.2021
 • Vendim nr. 82, date 24.12.2021