Komisioni i Mandateve (i konfirmuar)

 • Sonila Sinjari         –     Kryetare
 • Bashkim Hoxha    –     Zv. Kryetar
 • Suzana Domi        –      Sekretare

 

Komisioni i Financës, Buxhetit dhe Taksave-Tarifave

 • Lumturije Keci    –    Kryetar
 • Vjola Cyrbja         –   Anetar
 • Ani Keci     –    Anëtar

 

Komisioni i Kulturës, Arsimit, Sporteve, Shëndetësisë dhe Komuniteteve Fetare

 • Elson Kastrati    –    Kryetar
 • Arlind Bici           –   Sekretar
 • Sonila Xhafa        –  Anëtar

 

Komisioni i Strehimit, Shërbimit Publik, Mbrojtjes Civile dhe Sigurisë Publike

 • Muhamed Mica     –    Kryetar
 • Bruno Guri          –    Sekretar
 • Serme Elezi       –    Anëtar

 

Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor

 • Sulejman Tola            –    Kryetar
 • Alkida Shahini       –    Anetar
 • Myrteza Rramilli      –    Anëtar

 

Komisioni i Zhvillimit Urban, Përdorimit të Tokës dhe Mjedisit

 • Bashkim Hoxha      –  Kryetar
 • Erga Shkodra             –   Anetar
 • Suzana Domi          –   Anëtar

 

Komisioni për Barazinë Gjinore dhe Përfshirjen Sociale

 • Marilda Tusha        –    Kryetar
 • Suzana Domi     –    Anetar
 • Lumturije Keci     –   Anëtar

 

Komisioni i Auditit dhe Kontrollit Financiar

 • Bruno Guri             –  Kryetar
 • Vjola Çyrbja      –   Anetar
 • elson Kastrati      –  Anëtar

 

 

Shkarko ne PDF vendimin e Keshillit Bashkiak Nr 19, Dt 20/09/2019 “PER NGRITJEN E KOMISIONEVE TE PERHERSHME TE KESHILLIT BASHKIAK SHIJAK

 

Komisionet e Keshillit Bashkiak te ndryshuar – (kliko per dokumentin)