Bashkia Shijak ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje!

Platforma Interaktive e Projektbuxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë ne 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë me konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe gjithëpërfshirës në vendimmarrje.

Konsultohuni me Dashboard në linkun e mëposhtëm:

https://public.tableau.com/profile/denalda.kuzumi#!/vizhome/Planning_Dashboard_Shijak/Menu

Ju lutem na dërgoni komente dhe/ose sygjerime në adresën fabianakeci@gmail.com, deri në datën 10 Nëntor 2020.