Lista e subjekteve që përfitojne grante rikonstruksioni, për shkak se banesat e tyre individuale dhe në ndërtesa me njësi banimi(pallate), të dëmtuara nga fatkeqsia natyrore, tërmeti i dates 26.11.2019, rezultojnë me shkallë dëmtueshmërie DS1, DS2, DS3, sipas akt-konstatimeve të grupeve të inspektimit.

Lista-e-Integruar-per-Grantet.pdf