Bashkia Shijak, në partneritet me Shoqatën “Ndihmoni Jetën” dhe Fondacionin Down Syndrome Albania dhe me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian, ka filluar implementimin e Projektit “Shërbime Sociale të Integruara për Gjithëpërfshirjen e fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara në Bashkinë Shijak”, i cili implementohet në Bashkinë Shijak.
Në kuadër të implementimit të këtij projekti, Bashkia Shijak, kërkon të punësojë :

1 Fizioterapist të kualifikuar (me kohë të plotë) e/i cili do të jetë pjesë e sfatit të Qendrës Komunitare për personat me aftësi të kufizuar Shijak dhe do të ofroj asistencën e tij/saj për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuar të targetuara nga ky projekt. Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kriteret e parashkruara në këto Terma Reference, mund të dorrëzojnë dokumentat e parashkruata në ToRs brenda dt.25 Janar 2023, ora 17:00 me orën lokale, në adresat e e-maili: shijaksociale@gmail.com dhe : info@shijak.gov.al, ose në adresën postare: Bashkia Shijak, Lagja Erzen, Shijak, Durrës, Shqipëri.

Kliko ketu per me shume

1 Logoped / Terapist të foluri të kualifikuar (me kohë të plotë) e/i cili do të jetë pjesë e sfatit të Qendrës Komunitare për personat me aftësi të kufizuar Shijak dhe do të ofroj asistencën e tij/saj për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuar të targetuara nga ky projekt. Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kriteret e parashkruara në këto Terma Reference, mund të dorrëzojnë dokumentat e parashkruata në ToRs brenda dt.25 Janar 2023, ora 17:00 me orën lokale, në adresat e e-maili: shijaksociale@gmail.com dhe : info@shijak.gov.al, ose në adresën postare: Bashkia Shijak, Lagja Erzen, Shijak, Durrës, Shqipëri.

Kliko ketu per me shume

1 Shofer të kualifikuar (me kohë të plotë) e/i cili do të jetë pjesë e sfatit të Qendrës Komunitare për personat me aftësi të kufizuar Shijak dhe do të ofroj asistencën e tij/saj për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuar të targetuara nga ky projekt. Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kriteret e parashkruara në këto Terma Reference, mund të dorrëzojnë dokumentat e parashkruata në ToRs brenda dt.25 Janar 2023, ora 17:00 me orën lokale, në adresat e e-maili: shijaksociale@gmail.com dhe : info@shijak.gov.al, ose në adresën postare: Bashkia Shijak, Lagja Erzen, Shijak, Durrës, Shqipëri.

Kliko ketu per me shume