Ju njoftojme se diten e hene  me 01.03.2021 ora 17:00 tek salla e mbledhjeve   ( Njesia Administrative Xhafzotaj kati i trete ) ,zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak per muajin shkurt 2021 me rend dite:

 

1-“Të tjera ”.

2-“Për dhënien e ndihmës ekonomike në lidhje me fondin e vecantë për periudhën1-28 shkurt 2021”.

                       PËRGJ.SEK.NDIHMËS EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU  

3-“Për dhënien e ndihmës ekonomike në lidhje me fondin 6 % për periudhën1-28 shkurt 2021”.

                       PËRGJ.SEK.NDIHMËS EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU  

4-“Për miratimin e planit të detyruar vendor për zonat e dëmtuara pikësore,për objektin social-kulturor,Pallati i Kulturës,në lagjen Popullore Shijak”.

                    DREJTORI URBANISTIKËS:JONIDA GOGA

5-“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin Nr.03 datë 29.01.2021  Mbi miratimin e listës (progresive) të familjarëve për përfitimin sipas programit të granteve të rindërtimit dhe projektet model.”

                    DREJTORI URBANISTIKËS:JONIDA GOGA

6-“Raporti i Vlerësimeve dhe parashikimeve të të ardhurave të veta”.

                   PËRGJ.SEK.TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE:SILVANA BEJA

7-“Monitorimi i Buxhetit për vitin 2021”.

                   DREJTORI EKONOMIK:PRANVERA ALUSHI

8-“Për shtesë buxheti për vitin 2021” .

                   DREJTORI EKONOMIK:PRANVERA ALUSHI

9-“Mbi detajimin e fondeve për rritjen e pagave të arsimit parashkollor”.

                    DREJTORI EKONOMIK:PRANVERA ALUSHI

10-“Për miratimin e listës së dymbëdhjetë progresive të familjeve të prekura nga tërmeti i datës 26.11.2019 të cilët do të përfitojnë  nga subvencionimi i qirasë”.

                  JURISTE:AMBRA BEQIRI

11-“Për punen e Këshillit të Bashkisë për 12-mujorin e vitit 2020 (pa votim )

                  SEKRETARI I KËSHILLIT:KOZETA DODA

 

 

P/KESHILLIN BASHKIAK

Kryetari

Tauland Xheraj