Ju njoftojme se diten e marte  me 06.04.2021 ora 17:00 tek salla e mbledhjeve  ( Njesia Administrative Xhafzotaj kati i trete ) ,zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak per muajin mars 2021 me rend dite:

1-“Të tjera ”.

2-“Për dhënien e ndihmës ekonomike në lidhje me fondin e vecantë për periudhën1-31 mars 2021”.

                     PËRGJ.SEK.NDIHMËS EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU  

3-“Për dhënien e ndihmës ekonomike në lidhje me fondin 6 % për periudhën1-31 mars 2021”.

                     PËRGJ.SEK.NDIHMËS EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU  

4-“Për miratimin e Tavaneve Pergatitore te shpenzimeve te programeve per projekt Buxhetin Afatmesem 2022-2024”.

                    DREJTORI EKONOMIK:PRANVERA ALUSHI

5-“ Për miratimin e listës së tretë pjesore të përfituesve dhe jo përfituesve nga programi i granteve  të rindërtimit (granti i rikonstruksionit)

                   PERGJ.SEK.JURIDIK:ENKELEDA OSMANAJ

6-“Për miratimin e listës së tretë pjesore të përfituesve dhe jo përfituesve nga programi i zhvillimit të zonave të reja ”.

                   PERGJ.SEK.JURIDIK:ENKELEDA OSMANAJ

7-“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin Nr.117 datë 17.12.2020  Mbi miratimin e listës (progresive) të familjarëve për përfitimin sipas programit të granteve të rindërtimit dhe projektet model.”

DREJTORI URBANISTIKËS:JONIDA GOGA