Oraret e nisjeve dhe kthimeve te linjave rreth qytetase, nderqytetasve te transportit te udhetareve.