Ky pyetësor merr mendimin tuaj ne lidhje me shpërndarjen e fondeve dhe prioritet për shpenzim. Përfshirja juaj, mendimi dhe komentet tuaja mund të sjellin ndryshimin! Pyetësori do të qendrojë aktiv deri në datën 10 Nëntor 2020.

Plotësoni këtë pyetësor të shkurtër dhe bëhu pjesë në vendimmarrje TANI duke klikuar linkun më poshtë:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWQNBpMs0kSCAKPrnzxBYA0C4RFYvVZNqR6fwPSD9t9UNVI2M1RSSEdIT082Vlo5Q1g1MjlBTlVMUi4u