Të nderuar qytetarë!

Këshilli Bashkiak Shijak ka hartuar një sondazh për të cilin kërkojmë bashkëpunimin tuaj për ta plotësuar.  Ky pyetësor na ndihmon që mendimi juaj të merret parasysh në buxhetin e vitit 2024. Pyetësori organizohet nga Këshilli Bashkiak i Bashkisë Shijak dhe do të jete i hapur për tu plotësuar gjatë periudhës 1-27 Shkurt 2023.

Më poshtë linku:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWQNBpMs0kSCAKPrnzxBYHelqd8DdahIhwBgJiJC3k1URTlMQjY1UU03SFJGN0FSMElMQVFQTlFIUC4u&wdLOR=c8BA3E6C6-790A-46F8-A05F-A56C388BA8EA

Rezultatet e pyetësorit do të përdoren nga Këshilli Bashkiak për t’i rekomanduar administratës një listë prioritetesh për buxhetin e vitit 2024 dhe do të publikohen në faqen web.