Analize per pyetesor prioritet Mars 2023 dhe shkrese per administraten (shkarkoje ne PDF)

RAPORT për Punën Këshillit të Bashkisë për 12 – mujorin e vitit 2022 (shkarkoje ne word)

Proceverbal Konsultime Publike mbi PBA 22-24 (11.1.2022) – (kliko per dokumentin)

Raport mbi konsultimet publike (11.1.2022) – (kliko per dokumentin)

Raporti 12 mujori (11.1.2022) – (kliko per dokuemtin)