• Këshilltarë – 21
  • Kryetar i Këshillit Bashkiak   – Z. Tauland Xheraj
  • Zv/ Kryetare e Këshillit Bashkiak – Znj. Suzana Domi
  • Zv/ Kryetar i Këshillit Bashkiak – Z. Hamdi Smoqi
  • Sekretare e Këshillit Bashkiak   – Znj. Kozeta Doda