KONSULTIMI PUBLIK, KALENDARI I KESHILLIT BASHKIAK SHIJAK PER 2021

Komisioni i Ekonomisë dhe Buxhetit ka filluar mbledhjen  e rekomandimeve për prioritetet e komunitetit për projekt buxhetin afatmesëm 2022 – 2024. Komisioni do të informojë komunitetin mbi të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit të bashkisë për vitin 2020 dhe tavanet buxhetore përgatitore për secilin program / shërbim të ofruar nga bashkia.